De knoppen en toetsen

Toetsen

ON/OF – de aan/uit toets, ook de toets om de set in service mode te krijgen in combinatie met andere knoppen

F – M-List – Kort indrukken en je schakelt tussen het touchscreen-menu en de waterval. 1 seconden ingedrukt houden en je komt in de lijst met opgeslagen kanalen.

MENU – SETUP – kort indrukken en je komt in het instellingen menu. 1 seconden ingedrukt houden en je komt in het SETUP menu. In het SETUP menu van de FT991a kun je je call, gps locatie, tijd en een cw text invoeren.

BAND – Bandkeuze. Spreek grotendeels voor zich. Voor 60 meter houd je 14 even aangedrukt. MW is voor de middengolf omroepband. Met ENT kun je een frequentie intikken. AIR is voor de burgerluchtvaartband.

Mode – hier kun je kiezen uit 12 modi.

A=B – door deze toets in te drukken worden de VFO A en VFO B ingesteld op dezelfde frequentie

A/B – In splitmode, met de CLAR / VFO B knop (rechtsboven) is de VFO B frequentie in te stellen, met de A/B toets is dan van de VFO A frequentie te switchen naar VFO B

RCL/STO – Recall en Store – Quick Memory Bank – Luister je op een frequentie en deze wil je tijdelijk maar snel opslaan, toets dan RCL/STO 1 seconden in, je hoort een beep en de frequentie is opgeslagen. Dit kun je met 5 frequenties doen, doe je dit voor de zesde maal, dan zal de eerste opgeslagen frequentie verloren gaan. Het oproepen van een kanaal dat zo is opgeslagen doe je door RCL/STO even in de drukken.

TUNE – De knop voor de ingebouwde antennetuner – stem af op een zendfrequentie in de HF band en druk 1 seconde op tune. De tuner gaat nu tunen, als de srw beter is dan 1 op 3, zal de tuner een match vinden. Is de tuner niet in staat om te tunen, dan zal de set onmiddellijk weer op ontvangen over gaan en blijft de tune aanduiding op het display niet zichtbaar.

C.S. – Custom Selection – Selecteer in het hoofdmenu een functie die je snel wilt bereiken, (bijvoorbeeld 006 display color) . Druk op menu en draai naar de functie en druk op C.S. Druk nogmaals op menu of raak Back aan. Als je nu op C.S drukt komt, in dit voorbeeld, menu 6 meteen naar voren.

TXW – Als de set in split mode staat, kun je deze knop indruk en ingedrukt houden om op de zendfrequentie te luisteren.

FAST – De afstemming gebeurt in grotere stappen als je deze functie aan hebt staan. Zowel de afstemming via de grote afstemknop als de afstemming in stappen met de multiknop worden de stappen vergroot. (factor 10)

LOCK – Blokkeert de grote afstemknop

CLAR – Door deze toets in te drukken, er komt dan in het groen RX in het scherm te staan, werkt de clarifier alleen op de ontvangstfrequentie. Als dit niet is ingeschakeld werkt de clarifier op zowel de zend- als ontvangfrequentie

V/M – Schakelen tussen VFO mode en Memory mode

A-M – Functietoets om kanalen mee op te slaan en andere toepassingen, zoals resetten, te gebruiken

SPLIT – Hiermee zet je de set in split mode, VFO-B komt erbij.

De knoppen

Multiknop – (linksonder van de grote afstemknop) Met deze knop kun je de waardes van de instellingen veranderen en in voor ingestelde stappen over de band draaien. (toets hiervoor op het touchscreen in het F-menu de CH DIAL toets aan en selecteer de stapgrootte)

Tuningknop – Grootste knop om nauwkeurig op frequentie af te stemmen. Zijn de stappen onverwachts groot, dan staat de fast functie ingeschakeld. Doet de knop het niet, dan is de lock functie ingeschakeld (Fast en Lock toetsen zitten linksboven de afstemknop)

CLAR – VFO-B – In gewone VFO mode is de frequentie met deze knop iets omhoog of omlaag bij te stellen. Druk je op de toets CLAR dan zal alleen de ontvangstfrequentie veranderen. In SPLIT mode heeft deze knop de functie om de frequentie van VFO-B in te stellen

RF-gain – Draait de ontvangst gevoeligheid bij AM en SSB terug. Werkt niet bij FM (deed de FT-897 wel)

AF-GAIN – Het volume