991a en Scannen

Nog niet volledig, 7 november 2019

De FT 991a kan geheugenkanalen, tussen 2 bepaalde frequenties en het hele frequentiebereik scannen.

Benodigde menu’s: 37 en 38

Met menu 38 kun je instellen of de transceiver tijdens het ontvangen een signaal op de gevonden zender blijft staan, of dat deze na enkele seconden weer doorgaat met scannen.

Scannen van geheugenkanalen

Door de F (M-list) knop even ingedrukt te laten opent het scherm met de geheugenkanalen. De geheugenkanalen die je niet wilt scannen kun je voorzien van 2 rode pijltjes naar beneden  door even skip aan te raken. Het kanaal is dan uitgesloten van scannen. Om het kanaal weer toe te laten in het scanmenu raak je skip nogmaals aan en verdwijnen de 2 rode pijltjes.

Verlaat nu de M-list door back aan te tippen, je komt nu in het F-menu en daar toets je scan aan, de tranceiver zal nu de geheugenkanalen scannen.

Scannen van groepen

Benodigd menu: 34 Mem Group. Zet deze functie op enable.

De groepen zijn verdeeld in 7 groepen, kanalen 1-19 / 20 – 39 / 40 – 59 / 60 – 79 / 80 -99 en de gekozen frequentiebanden.

 • Zet de tranceiver met de M/V knop in memory mode.
 • toets de GRP aan in het F-menu
 • kies nu met de multi draaiknop (onder het knopje mode) de juiste groep
 • toetst scan aan

Om het scannen per groep weer uit te zetten ga je naar menu 34 en zet je de functie uit. Ook voor het weer normaal kunnen oproepen van de geheugenkanalen zet je menu 34 op uit.

Frequentiegebied scannen

 • Ga in de VFO-A mode naar de onderste frequentie, bijvoorbeeld 144 MHz
 • Toets A-M in
 • Draai naar P-1L
 • druk A-M 1 seconden in, je hoort een dubbele beep
 • Ga in de VFO-A mode naar de bovenste frequentie, bijvoorbeeld 146 MHz
 • Toets A-M in
 • Draai naar P-2U
 • druk A-M 1 seconden in, je hoort een dubbele beep

Om te scannen ga je naar de memory mode. Druk op V/M om in de memory mode te komen en tik in het F-menu MCH in. Je kunt nu met de multi-knop, onder het knopje mode, door de geheugenkanalen draaien en zult dan oop P-1L tegenkomen. Als je deze geselecteerd hebt ,in dit voorbeeld op 144 MHz, draai je met de grote afstemknop de frequentie iets omhoog, en daarna toets je op het scherm SCAN in. Nu gaat de set scannen tussen 144 en 146 MHz.  Links boven in het scherm zie je dan PMS staan.

Om te stoppen tik je nogmaals scan aan en drukt op de V/M toets, nu staat de transceiver weer in de memory mode.

Helaas heb ik nog niet kunnen vinden hoe de stapgrootte waarin gescand wordt kan worden insteld, CH DIAL in het F-menu lijkt geen invloed te hebben.