991a frequenties opslaan

Het opslaan van simplex frequentie’s en alle bijbehorende parameters is vrij eenvoudig.

 • Stel de set in op manual mode, via het v/m knopje
 • Stel de set in op de frequentie die je wilt opslaan met alle parameters naar wens ingesteld
 • Druk heel even het A-M knopje in
 • Draai met de multi-knop naar een kanaal waar je de frequentie wilt opslaan
 • Druk de A-M toets 1 seconde in, je hoort een dubbele piep en je kunt de toets loslaten

Naam toewijzen (TAG)

 • Druk de F/ m-list toets 1 seconden in
 • Scroll met de multitoets naar naar het kanaal dat je een naam wilt geven
 • Druk op het scherm op TAG
 • Voer de naam in
 • Druk op enter
 • De naam is opgeslagen

Je kunt ook een frequentiegebied opslaan en dit scannen.

 • Ga in de VFO-A mode naar de onderste frequentie, bijvoorbeeld 144 MHz
 • Toets A-M in
 • Draai naar P-1L
 • druk A-M 1 seconden in, je hoort een dubbele beep
 • Ga in de VFO-A mode naar de bovenste frequentie, bijvoorbeeld 146 MHz
 • Toets A-M in
 • Draai naar P-2U
 • druk A-M 1 seconden in, je hoort een dubbele beep

Om te scannen ga je naar de memory mode. Druk op V/M om in de memory mode te komen en tik in het F-menu MCH in. Je kunt nu met de multi-knop, onder het knopje mode, door de geheugenkanalen draaien en zult dan oop P-1L tegenkomen. Als je deze geselecteerd hebt ,in dit voorbeeld op 144 MHz, draai je met de grote afstemknop de frequentie iets omhoog, en daarna toets je op het scherm SCAN in. Nu gaat de set scannen tussen 144 en 146 MHz.  Links boven in het scherm zie je dan PMS staan.

Om te stoppen druk je nogmaals scan aan en drukt op de V/M toets, nu staat de transceiver weer in de memory mode.

Helaas heb ik nog niet kunnen vinden hoe je de stapgrootte waarin gescand wordt kan worden ingesteld, CH DIAL in het F-menu lijkt geen invloed te hebben.