Frequenties opslaan, scannen

In de ft-991a kun je 100 kanalen opslaan en zijn er 9 scangebieden. Hoe je de frequenties, simplex en repeater, opslaat lees je in het submenu. Het andere submenu gaat over de mogelijkheden om te scannen.